• SCK

Sportcenter Kappel

Über uns

Kurzinfos zum Sportcenter Kappel:

Leitung des Sportcenters: Janine Bernasconi

In Kappel mit NRGTENNIS unterwegs ab: April 2019

Adresse: Sportcenter Kappel, Rotsangelstrasse 16, 4616 Kappel

Webseite: www.sportcenter-kappel.ch